Convenant OGS

Op 4 juli is het Convenant van Samenwerking tussen de Oorlogsgravenstichting (OGS) en de Stichting Canadian War Graves Nederland (CWG NL) getekend. Dat geeft CWG NL een unieke mogelijkheid om, gebruikmakend van de database van de OGS, levensverhalen en foto`s van de in Nederland begraven en herdachte Canadese militairen toegankelijk te maken. Niet alleen voor nabestaanden, maar ook voor een breed publiek waarbij de jeugd een belangrijke doelgroep vormt. Die toegang wordt in de nabije toekomst mogelijk via de websites van CWG NL en die van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal, de Stichting Faces to Canadian War Graves Groesbeek en het Informatiecentrum Canadese begraafplaats Holten.
Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar het realiseren van onze doelstelling, het eren en blijven gedenken van de voor onze vrijheid omgekomen Canadese militairen.

Ondertekening VleugelsOndertekening Reitsma

Handen schuddenTevreden gezichten

Ondertekening convenant door T.W.B. Vleugels, directeur-bestuurder OGS en J. Reitsma, voorzitter CWG NL (foto's Alice van Bekkum)